Als je huurtoeslag wilt ontvangen, moet je voldoen aan een aantal eisen voor huurtoeslag:

  • Je bent 18 jaar of ouder. Als je jonger bent, kan je ook soms huurtoeslag krijgen.
  • Je huurt een woning die zelfstandig is.
  • Je staat ingeschreven op jouw adres bij de gemeente
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
  • Je inkomen is niet te hoog
  • Je vermogen is niet te hoog

Als je met meerdere personen huurtoeslag wilt ontvangen (vb. omdat je samenwoont of huisgenoten hebt), dan moet iedereen aan deze eisen voldoen. Tevens wordt er gekeken naar het inkomen en vermogen dat je dan samen hebt.

Bijzondere situaties voor de huurtoeslag

Er kunne bijzondere situaties zijn qua huurtoeslag, vb. omdat jezelf gehandicapt bent of samenwoont met een gehandicapt persoon. In deze gevallen kan je soms meer huurtoeslag krijgen. Kijk hiervoor bij de belastingdienst of op toeslagen.nl.